Rozwijamy

Uczymy

Pomagamy

Oferta:

"Oratio" Prywatny Gabinet Logopedyczny zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych.
W ofercie gabinetu znajduje się:

- diagnoza logopedyczna i neurologopedyczna
- terapia zaburzeń mowy i wad wymowy u osób z:
  - dyslalią
  - opóźnionym rozwojem mowy
  - autyzmem
  - zespołem Aspergera
  - upośledzeniem umysłowym różnego stopnia
  - uszkodzeniami neurologicznymi (afazja, dyzartria, dysfazja)
  - chorobami genetycznymi (zespół Downa, Retta itp.)
- usuwanie wad wymowy (betacyzm, gammacyzm, kappacyzm, lambdacyzm, rotacyzm, sygmatyzm, mowa bezdźwięczna)

tel. 665 046 140